پخش از : شبکه تهران
ژانر : علمی
دسته بندی : مستند تلویزیونی
زبان : فارسی

زمان پخش: 20 مرداد 1394 ۱٨:۵٧
مدت: 43 دقیقه